Vaalka En Manaiviyin Pundai…! Vaalka Aval Tholi Sumathiyin Pundai3

padutthu Konja Neeram Aasuvaasappadutthikka, En Saamaan Elunthirikka Aarampichathu. Sumathi Ammanatthudan Padutthiddu, En Sunniya Paatthaal. Konjam Perisaanathum Aval Mella Elunthu, Padutthiddee En Saamaanai Umpa Aarampichaal. Aval Thalaiyiliruntha Mallikaippoo Innum Apdiyeerukka, Naan Kaikalai Ava Pundaikku Needdineen. Apdiyee Ava Kaalkalai Ilutthu, Avalin Pundaiyai Kaiyaal Varuda, En Kanjiyai Aval Thudaitthirunthaal. Ava Pundaikkul Viralai Viddu Kudaiya, Theen Olukiyathu. Aanaa Avalo, Kulanthaikal Laalipaap Saappidara Maathiri Sunniya Sappiddirunthaa. Enakku Sukamaa Irukka, Munakiddeeruntheen. Aval Apdiyee Elunthaval, En Udampu Mun Thaandu Kaal Poddu Ninraal. Sariyaa En Saamaanukku Neeree Pundaiya Kaaddiddu Ukkaara, Avalin Pundai En Saamaanai Idichathu. |thinanthorum Tamil Derddi Stories Padiyungal|athu Rompavum Sukamaayirukka, En Saamaanai Pidisiddu Apdiyee Ukkaanthaal. Ava Pundaikkul En Saamaan Nulaiya, Naan Puthu Vithamaaka Anupavicheen. Padatthila Maddumee Paattha Intha Maathiri Xsai, En Manaiviyin Tholi Seyya Aarampitthirunthaal. Aval Mella En Saamaan Meelee Elunthelunthu Ukkaara, En Saamaan Avalin Pundaikkul Sekkutthaaka Poy Poy Vara, Naan Apdiyee Idicheen. Enakkum Verivara, Avalin Iduppai Pidisiddu, Ekiri Ekiri Aval Saamaanatthil Idicheen. En Ovvoru Idikkum Avalin Maangaaykal Aaddam Poda, Athai Rasichiddee Idicheen. Pin Udampu Valikka Apdiyee Padutthideen. Avalee En Saamaan Meel Elunthelunthu Ukkaara, Aval Pundaikkul En Kadappaarai Alakaaka Paaynthathu.

naan Apdiyee Padukka, Aval Mudinthalavu Ennai Otthiddu Enthirichaal.

Pin Avalai Kaddilin Vilimpil Ukkaara Vechu, Naan Ninnuddee Kutthineen. Aval Kaikalai Pinnaal Ooni, Nallaa Ukkaanthukka, Naan Iduppai Ilutthilutthu Kutthineen. En Saamaan Aval Pundai Meel Paddathiliroonthu “ssaaaass” Ena Munaka Thodangiyaval, Munakiddeeyirunthaal. Naanum Sukatthil Munakiddee, Aval Pundaikkul Kodi Naddineen. Avalin Kanikal Aadiya Aaddatthai Thaanga Mudiyaamal, Konjam Veekamaaka Kuttha Aarampittheen. Avvalavuthaan..! Mindum En Sunnit Thanni Seerippaaya, Saamaanai Ava Pundaiyilirunthu Veliyiluttheen. Sarrena Thanni, Ava Thoppulin Meel Paaynthathu. Mulu Thanniyaiyum Aval Thoppul Meel Peeychiddu, Mella Kaddilil Paduttheen. Avalum En Pakkatthila Padukka, Rendu Peerum Eethum Peesikkaamal Padutthiddirunthom.

Oru 10 Nimidam Kalichu Rendu Peerukkumee Suya Ninaivu Vara, Kaamalokatthilirunthu Vidupaddom. Naan Elunthu Diras Maadda, Avalum Pudavaiyai Udutthinaal. Pin Rendu Peerum Eethumee Peesikkaamal Roomai Viddu Veliyee Vara, Mani 11 Aakiyirunthathu. En Manaivi Samaiyalaraiyila Irukka, Sumathi Samaiyalaraikkul Nulainthaal. Aval Nulainthathum, Nathiyaa Ennai Kooppida Ennavena Keeddiddee Samaiyalaraikkul Nulaintheen. Angee Nathiyaavum, Sumathiyum Ninrirukka Naan Avanga Kiddee Poy Ninreen.

Nathiyaa “m. Ippa Soldi En Purusan Eppadi Pannunaar?”

Sumathi “eey Summaayirudi. Ipdiyaa Keedpa, Athuvum Avar Munnaadi”

Nathiyaa”athanaalenna, Athaan Panniyaachula. Solludinaa”

Naan “eey Nathiyaa. Summaayirudi”

Nathiyaa”ada Vedkamkalaa. Avala Poddu Puraddi Edutthiddu, Ingenna Vedkam”

Naan”naan Enna Senjen”

Nathiyaa “enna Senjingalaa. Naanthaan Kathavu Oddai Valiyaa Paattheenee”

Aval Apdi Solla Naanum, Sumathiyum Avalai ViChitthiramaaka Paakka, Sumathi Avalai Sellamaaka Aditthaal. Naan Avangala Paatthu Sirisiddee, Samaiyalaraiyila Irunthu Veli Vanthu, TV Mun Amarntheen. Udanee Sumathi Kaiyila Panatthudan Vanthu Ennidam Thalaiya Kuninjiddee Ninraal. Naan Avalai Paakka Mella Sirippudan “ungalai Sikkan Edutthu Vara Sonnaal” Ena Panatthai Needdinaa. Naanum Vedkathudan Panattha Vaangiddu, Mella Veli Vantheen. Paay Kadaikku Vanthu 1 Kilo Sikkan Edutthuddu Veedu Vantheen. Vanthathum Avunga Sikkanaiyedutthu Kad Seythu, Samaikka Thodanga Naan TV Paatthiddu Ukkaanthiruntheen. Pin Konja Neeram Apdiyeerukka Saappaadu Thayaaraanathu. Aanaa Sikkan Aakaathathaala Konja Neeram Veyid Pannineen. Sikkanum Rediyaayida 1 Manikkaadda Moovarumee Onnaa Ukkaanthu Saappiddom. Saappidukaiyila Sumathi Adikkadi En Mukatthai Paatthu Vedkappaddu Sirikka, Naanum Avalai Paatthu Vedkineen. En Manaivi Ellaatthaiyum Kavanichiddu, Sikkanaiyum Oru Veddu Veddinaal. Pin Moovarum Saappiddu Mudikka, Aval Kulanthai Aluka Aarampichathu. Aanaa Kodukka Paal Illai. Vaanga Maranthiddom. Naan Veekamaa Kaasudan Veliyee Oru Kadaiyila Paakked Paal Vaangiddu, Veeddirku Vara Kulanthai Sapthamillaama Irunthathu.

En Manaiviyidam “paal Eethu”

“ava Thaippaal Kodutthaal” Enraal Nathiyaa. Naan Keeddiddu Entha Veelaiyumillaama Summaa Ukkaara, Avaluka Enkiddee Ukkaanthaanga. En Pakkatthil En Manaivi Ukkaara, Nathiyaa Ennethiriliruntha Sopaavula Amarnthaal. Aanaa Adikkadi Nathiyaavum, Sumathiyum Paatthu Sirichukka Naan Ennavena Theriyaama Summaa Siricheen. Appo En Manaivi En Kiddee Nerungi Vara, Avalai Kavanicheen. Vanthaval Lungi Meel Neeree Sunniya Pidichu “ennanga” Enraal.

Naan Athirchiyaaka “eey Ennadi? Kaiyedu?”

“eenga En Kan Munnaadi Oree Tharam Avalai Pannunga. Paakka Aasaiyaayirukkunga, Plees” Ena Kenjinaa. O, Itharkuthaan Sirichaangalaa Ena Purinjiddu Sumathiyin Mukattha Paakka, Aval Sopaavula Ukkaanthiddu Ennaiyee Paatthaal.

Naan Mella Elunthu, Nadanthu Sumathiyin Mun Ninru Kuninthu Ava Mukattha Paakka, Aval Thalaiya Nimirnthu Ennaiyee Paatthaal. Pin Avalin Kaal Mun Mandiyida, Engalin Kankal Rendum Mika Nerukkamaaka Santhitthuk Kondana. Mella Ava Mukattha Paatthiddee, Avalin Kaaladiyila Irukkum Pudavaiyathoda Aval Athirchiyaaka Ennai Paatthaal. Naan Seyvathai Kurukuruvena Veedikkai Paatthiddirunthaal, En Manaivi.

mella Pudavaiyai Apdiyee Thookka, En Manaivi Engalaiyee Paatthidirunthaal. Apdiyee Thookka Sumathiyin Venthodaikal Palichiddana. Mella Athai Thadaviddee Kaiyai Ullee Kondu Poka Pudavai Meeleeriddeeyirunthathu. Apdiyee Thookka Aahaa! Athee Alakaana Pundai.

en Manaiviya Thirumpi Paakka, Aval Mella Elunthu En Kiddee Vanthu Ninraal. Naanum, Avalum Sumathi Pundaiya Kan Koddaamal Paakka, Tholi Munnee Aval Kanavan Than Pundaiyai Paarppathai Kanda Sumathi, Vedkappaddu Mukatthai Moodik Kondaal.

En Manaivi “eendi Oru Tharam Panninapparam Vedkamennadi Veendi Kidakku” Enka, Aval Apdiyee Mukatthai Moodik Kondee Irunthaal. Naan Aval Pundaiyil Viral Vida, Avaloda Kaama Punarchiyaala Thanni Suranthirunthathu. Ava Pundaiyilirunthu Viralaiyedukka En Kai Muluthum Avaloda Saampaar Oddiyirukka, Dappena En Manaivi Kaiya Pidichu Ava Vaayila Vechikiddaal. Naan Athirchiyaa Paakka En Mun Mandiyidda En Manaivi, Thalaiyai Avalin Pudavaikkul Kondu Ponaal. En Kan Munnee Sumathiyoda Paruppil Nuni Naakkinaal Nakka, Sumathi Thuditthaal. Naan Sumathi Mukatthaiyee Paattheen. En Manaiviyin Seendalaal Ava Mukam Pala Tharappadda Konangalil Maara, Avakiddirunthu “ssaasssh” Ena Munakal Maddum Velippaddiddu Irunthathu. Enakku Athu Kaama Pothaiya Thara, Apdiyee Sunniya Loongiyudan Kasakka, En Manaivi Kavanichiddaal. Pin Apdiyee Ava Pundailirunthu Vaayedutthaval En Lungiya Kilirakkiddu, Jattiya Veekamaa Vilakki En Saamaanai Umpinaal. Aval Seythathu Enakku Viyappai Thara, Naan Aval Thalai Mudiyai Kottha Pidichu “eey Mella Pannudi” Enreen. Aval Athellaam Kandukkaamal Apdiyee Umpiddirukka, En Saamaanai Paattha Makilchiyila Sumathi Pundaikkul Viral Viddu Kudaiya, Athilirunthu Paayaasam Pongiyathu. Aahaa! Apdiyee Sumathiyoda Viralkalai Ilutthoo Deesd Panna, En Manaivi Vecha Kulampai Vida Deesddaaka Irunthathu. Pin En Manaivi Vilaki “ippa Kutthunga” Enraal.

Naan Sumathiyin Kaaladiyila Mandiyida Aval Thuvaaratthukku Neereeyirunthathu En Saamaan. Apdiyee Oru Alutthu Aluttha, Alakaaka Aval Pundaikkul Valukkiddu Ponathu. Naan Mindum Veliyedutthu Mindum Kutthi Asainthasainthu Otthidirukka, En Manaivi Avaloda Maaraappa Vilakki Jocket Heekkukala Kaladdinaal. Mella En Kiddee Ol Vaangi “shaaaaaa Saaaa” Ena Munakiddee, Udampai Mun Needda En Manaivi Sumathi Braavai Kaladdinaal. Sumathiyoda Mulaikal En Kankalukku Kulirchiyoodda, En Pondaddi Ava Tholiyoda Valathu Mulaiya Veriyudan Pisainjaal. Apdiyee Veriyaa Alutthiddee Ava Vaayila Vechu Sappa, Naan Veriyaaneen. En Mukatthai Mun Needdi Innoru Mulaiya Sappiddee, Iduppa Maddum Pinnilutthu Adicheen. En Adikal Aval Pundaikkul Idiyaaka Iranga, Kaamamee Uruvaaka Alakaaka Sopaavila Ukkaanthu Ol Vaanginaal Sumathi. En Manaiviyum, Naanum Avaloda Mulaikalai Sappiyee Avalukku Veri Kodukka, Eetheetho Ularinaal. En Manaivi Thideerena Vilakikka, Naan Maddum Apdiyee Idichiddiruntheen. En Sunni Sumathiyin Antharanga Paathalam Valiyaaka, Aval Adi Vayiru Varai Senru Payanatthai Muditthu, Mindum Veli Vanthu Mindum Payanatthiddee Irunthathu. Naan Appayanatthai Thodarnthu Seyya, Sumathi Sorkkatthil Sukamaaka Ulaavinaal. Naan Sarrum Ethirpaakkaa Vithamaaka EmPondaddi Sutthamaa Dirassillaamal Ammanamaaka En Mun Ninraal. Naan En Manaivi Pundaiya Paatthiddee Kuttha, Aval Pundaiya Viralaal Virichu Kaaddinaal. Enakku En Pondaddi Meelee Veriyeera, Saamaanai Sumathi Pundaiyilirunthu Uruki En Pondaddi Kaiya Pidichu Ilutthu Kilee Padukka Poddu Saamaanai Sorukineen.

sorukiya Veekatthula AvaPundaikkul Veekamaa Idisiddee Mukam Muluthum Muttham Kodukka Sumathi Engalin Vilaiyaaddaiyee Paatthaal. En Iduppu Pakuthiya Maddum Aaddi, Ava Pundaiyila Kuttha, Sumathi Kilirangi En Manaivi Kiddee Amara, Naan Sumathi Mulaikalai Paattheen. Alakaana Vadivatthil Athan Kaampu Ennai Verikka, Sumathi En Mukatthaiyee Paatthaal. Naan En Manaivi Pundaiyila Kuttheevathai Nirutthiddu, Sumathi Kalutthai Ilutthu Uthaddudan Uthadu Seertthu Oru Muttham Koduttheen. Ennavoru Sukam. Apdiyee Ava Uthaddai Kavva, En Manaivi “eenga Muthalla Kutthunga, Aasaiyaayirukku. Sumathi Pleeshdi. Naan Vaangikkireendi” Ena Kenja, Marupadiyum Palaiyapadi Avaloda Saamaanatthula Soruka, En Tharmapatthini Avalin Tholi Munnaadi Ol Munakaludan Kutthu Vaanginaal. Apdiyee Konja Neeram Seyya, Sumathi Apdiyee Ukkaanthirunthaa. Avalai En Manaiviyoda Vayitthu Meela Thalaiya Vechu Padukka Solliddu, Naan Ava Pundaikkul Soruki Kutthineen. Enakku Udampengum Haarmonkal Enthiritthaada, Veekamaa Kutthineen. Athanaala Saamaan Thanniya Thelikka Rediyaaka, Sunniyee Veekamaa Uruka Avaluka Purinjiddaaluka. Rendu Peerum Veekamaa Mukattha Thookkiddu Vanthu Sunni Mun Vaikka, Naan En Saamaanatthai Aaddineen. Avaluka Rendu Peerin Kannum Muddai Maathiri Maari, En Sunni Munaiyaiyee Paakka Naan Veekamaa Aaddineen. Sadaarena Veeriyatthudan Saamaanatthilirunthu Thanni Therikka, Avaluka Rendu Peerin Mukatthilum Paaynthathu. Naan Avaluka Mukatthai Apdiyee Paakka, Rendu Peerum Theerntheduttha Theevadiyaalkal Maathiri Orutthi Mukattha Orutthi, Maatthi Maatthi En Sunni Paayaasatthai Nakkinaanga. Enakkee En Pondaddiya Appo Paakkum Pothu “ayddam” Maathirithaan Therinthaal.

Naan Kalaippula Sopaavula Ukkaara, Rendu Peerum En Saamaanatthin Munnaadi Mandi Poddu Umpeenaanga. Athila Oddiyiruntha Thulit Theenaiyum Micham Vidaamal Urinjinaaluka. Pin Moonu Peerum Kalaippula Paatroom Poyi Udampa Kaluvi Vanthom. Vanthu Ammanamaavee Kaddilil Padutthu Konja Neeram Thoonga, Thiroompavum Mulikka Maalai Aanathu. Pin Elunthu Sumathiyai Oru Tharam Otthiddu, Avaludaiya Oorukku Anuppi Vechaோm. Aval Aduttha Vaaram Kaddaayam Varuvathaaka Solliddu, Engalidamirunthu Vidai Perru Sella, Aduttha Vaaramkaaka Kaatthiruntheen.

thodarum..